500,00 

  • Ürün Adı: Maden Arama Projelerinin Optimizasyonu Kitabı
  • Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023
  • Yayıncı: Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.
  • İçeriği: Maden Arama Projelerinin Optimizasyonu, Teknik İçerik
  • Sayfa Sayısı: 238
  • Önemli Not: Satın alınan bu ürün yalnızca Çarşamba günleri kargo edilmektedir.

Maden Arama Projelerinin Optimizasyonu Kitabı

Dr. Yusuf Ziya Özkan tarafından kaleme alınan ve alanında ilk ve tek Türkçe yayın olan “Maden Arama Projelerinin Optimizasyonu” kitabı çıktı.

Maden arama, maliyeti milyonlarca doları bulan bir bilgi toplama sürecidir. Maden yataklarını bulmak ve tanımlamak için gerekli bilgileri toplayan ve bulunan yatağın işletilip işletilemeyeceğini veya en kârlı ne şekilde işletilebileceğini değerlendiren çeşitli faaliyetlerden oluşur. Geleneksel maden aramaları yinelemeli yaklaşıma dayanır. Bu yaklaşımda, tüm seçenekler göz önüne alınmaz.  Arama mühendisi başarılı olacağını düşündüğü makul bir arama seçeneğini gerçekleştirir. Mesela mevcut verilere göre tanımlanan arama hedeflerini tespit edebilmeyi ya da doğrulanmış bir arama hedefinde kaynak tahmini yapabilmeyi mümkün kılacak şekilde sondaj programı tasarlar ve uygular. Ortaya çıkan sonuca bakarak arama programının amaca uygunluğunu ve performansını değerlendirir ve arzu edilen sonuca ulaşana kadar arama programını gözden geçirir.

Geleneksel yaklaşımın tersine maden arama tasarımlarının optimizasyonu yaklaşımında, tasarlanan arama seçenekleri uygulanmadan önce muhtemel sonuçları üzerinden değerlendirilerek optimize edilmeye çalışılır. Amaç minimum kaynakla (zaman, maliyet vb.) maksimum bilgiyi elde edebilecek programı seçmek ve aynı zamanda beklenen faydası maliyetini aşmayan herhangi bir arama programının uygulanmasına izin vermemektir.

Ülkemizde maden arama projeleri uygulamalarında optimizasyon, muhtemelen optimizasyon yöntemlerine aşina olunmaması nedeniyle hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Bu konuda hiçbir Türkçe kitap da yayınlanmamıştır. Bu kitap, uzun meslek hayatında “maden arama tasarımları nasıl optimize edilir?” sorusunun peşine düşen yazarın son 50-60 yılda bulabildiği yanıtları okuyucularla paylaşmak için hazırlanmıştır. Kitabın ülkemizde bu alandaki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak optimizasyon kavramı ve yöntemleri ele alınmaktadır. İkinci bölüm, buluşa yönelik arama tasarımlarının optimizasyonuna odaklanmaktadır ve iki alt bölümden oluşmaktadır. Bunların ilkinde maden aramalarında hedefleme, ikincisinde tanımlanan hedefleri test etmek için yapılan arama sondajlarının optimizasyonuna yer verilmektedir. Üçüncü bölüm ise kaynak tahminine yönelik sondaj tasarımlarının optimizasyonu ile ilgili olup üç alt bölümden oluşmaktadır. İlk alt bölümde örnekleme ve örnekleme tasarımları, ikinci alt bölümde örnekleme hataları ve üçüncü bölümde örnekleme amacıyla yapılan kaynak tahminine yönelik sondaj programı tasarımlarının optimizasyonundan söz edilmektedir.

Dr. Özkan’ın kaleme aldığı ve baskısı DAMA Mühendislik AŞ tarafından üstlenilen “Maden Arama Projelerinin Optimizasyonu” adlı bu eser, maden arama projelerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlarken, sektördeki profesyoneller için vazgeçilmez bir kaynak haline gelecektir.

İçindekiler Dosyası için Tıklayın

Önemli Not: Satın alınan bu ürün yalnızca Çarşamba günleri kargo edilmektedir.