0,00  KDV Dahil

Stokta yok

Ürün Adı: Halkla İlişkiler El Kitabı
Yazar:
Alper Sezener

Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK) Çalıştay Notları Kitapçığı – Halim Demirkan

İçerik

UMREK, 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 6745 Sayılı, “Yatırımların Proje Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Torba Kanununun 38. Maddesi ile ve 3213 Sayılı Maden Kanunu’na Ek.14 Maddenin eklenmesine dayanmaktadır.

Maden sahalarında yapılan arama ve işletme faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bunların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacı ile kısa adı UMREK olan “Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu” kurulacaktır.

Uluslararası emtia ticaretinin artması ve küreselleşme sonucu madencilik yatırımları da daha fazla uluslararası yatırımların konusu oldu. Bu nedenle, dünyada maden yatırımı ile ilgili tüm taraflarca kabul görecek bir arama/kaynak/rezerv standartlaşması zorunluluğu doğdu. Birbirinden çok az farklılıklar içeren standartlar (JORC, PERC, NI43-101 vb.) böyle oluşurken ve bunlar da CRIRSCO adlı bir organizasyon altında toplandı.

UMREK’in amacı, Türkiye’yi bu standartlara kavuşturmaktır.

UMREK ile maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde edilen verilerin, uluslararası standartlara uygun akredite laboratuvarlarda analiz ve testleri yapılan numunelerin yetkin elemanlar (QP/CP) tarafından raporlanması sağlanacaktır. Raporların açık, şeffaf ve güvenilir olması ile serbest piyasa koşullarında mühendisler, planlamacılar, madenciler, yatırımcılar ve finans kuruluşları arasında görüş birliği sağlanmış olması amaçlanmaktadır.

UMREK sistemi ile;

  • Maden arama ve üretim faaliyetleri sonucu elde edilen verilerin güvenilirliği ve madenciliğin gelişmesi sağlanacaktır. 
  • Yatırımcılar için maden yatırımlarındaki riskler azaltılmış olacaktır. 
  • Doğal kaynaklarının değerlendirilmesi, yönetilmesi, arama ve işletilmesinde sağlıklı planlama yapılacaktır.
  • Madencilik sektöründe doğru ve güvenilir raporlama ortamı sağlanmış olacaktır.
  • Madencilik sektöründe çalışan teknik personelin niteliklerinin sınıflandırılması, eğitim ve gelişimi sağlanacaktır.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından konunun tüm paydaşlarının bilgilendirilmesi ve dünya standartlarında sistem kurulmasını sağlamak üzere, konusunda uzman yerli ve yabancı kişilerin, sektör temsilcilerinin katılımı ile 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da bir UMREK Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay sunumları, tüm tarafların görüşlerini sektöre aktarmasını sağlayacak şekilde düzenlenirken UMREK için düzenlenen internet sitesinde sunumların metinleri bulunmaktadır. Ancak sunum slaytlarının, konuşmacıların sözlü ifadelerini ve detayları tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, sunumlar esnasında tutulan notlar düzenlenirken sunum metinleri ile beraber, konuşmacıların onayı ile bu yayın hazırlandı.

Maden Yüksek Mühendisi Halim Demirken tarafından hazırlanan bu derleme, ülkemizin yer altı kaynaklarının değerlendirilmesinde bir çığır açacak olan UMREK çalışmaları hakkında madencilik kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile ‘Madencilik Türkiye Dergisi’nin eki olarak sektöre sunulmuştur.

Ücretsizdir. Kargo ücreti tarafınızdan ödenmek koşuluyla gönderilmektedir.